Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Untitled Document

NO NAMA NUPTK JABATAN PTK/BIDANG TUGAS POKOK
1 SURTI ALFIAH, S.Pd., M.B.A. 1747746649300012 Kepala Sekolah/IPS
2 Drs. SIDIYANTO 6146742643200033 Kep. Lab, Guru/IPA 
3 AGUS SUTIKNO, S.Pd 3643753654300022 Kep. Perpustakaan, Guru/IPS
4 M. ABIDIN RAHARJO, M.Pd. 8737757658200042 Guru/Bhs. Indonesia
5 ERFIRA MAYA SHINTA, S.Pd 1052757658300073 Guru/Bhs. Inggris
6 NUGROHO CAHYO SAPUTRO, S.Pd.Jas 5434760661200032 Guru/Penjasorkes, Kriya 
7 SRI WAHYU PRAYITNO, S.Si 5441760662200022 Wakasek/IPA
8 ARIADI PRIYO SANTOSO, S.Pd.I 2554761661200012 Guru/PAI, Bahasa Jawa
9 LESTARI, S.Pd 8158762663300063 Guru/Matematika
10 SUTIMAN, S.Pd. 2036752655200023 Guru/BK, PKn
11 ALIH BAROTO 8643763665200012 Staf TU/Bendahara Barang Pembantu
12 DWI SAMSIYATI 8752766667300012 Staf TU/Bagian Kesiswaan
13 ASTUTI WININGSIH, S.Pd. 5433765666300192 Staf TU/Kepegawaian, Guru/TIK
14 SUMIYATI 0933744647300062 Staf TU/Koordinator TU

15 SITI MUNAWAROH
Staf TU/Bendahara

16 SUKIR
Staf TU/Penjaga Malam