• 6-8 Juli 2015 Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2015/2016
  • 9 Juli 2015 Pengumuman Calon Peserta Didik yang Diterima
  • 9-10 Juli 2015 Pendaftaran Ulang Calon Peserta Didik Baru